Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό

ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΓΟΡΑ ΣΕΤ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΔΩΡΟ ΜΑΥΡΟ ΚΑΛΣΟΝ GOLDEN LADY

ΔΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού “Be the lucky one”


1) Η Lingerie Center διοργανώνει διαγωνισμό σύμφωνα με την κατώτερη περιγραφόμενη διαδικασία, μέσω της οποίας θα διανεμηθούν στους τυχερούς τα παρακάτω δώρα. Η όλη προωθητική ενέργεια διεξάγεται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Lingerie Center www.lingeriecenter.gr.

2) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό μπορούν να αποκτήσουν όσα φυσικά πρόσωπα διαμένουν στην Ελλάδα και την Κύπρο. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Lingerie Center και των θυγατρικών της ή/και συνδεδεμένων με αυτές εταιρίες, καθώς και τα άτομα που εμπλέκονται άμεσα με την διαχείριση της εν λόγω προωθητικής ενέργειας και οι συγγενείς όλων των παραπάνω έως β’ βαθμού.

3) Η διαδικασία έχει ως εξής: Από τις 05/06/2018 έως τις 15/06/2018 όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει συμπληρώσουν πλήρως τα στοιχεία στην ειδική φόρμα του διαγωνισμού η οποία βρίσκεται εδώ: https://www.lingeriecenter.gr/forma-summetoxis. Θα πρέπει επίσης να αποδεχτούν ότι θέλουν να λαμβάνουν προσφορές και newsletter στη διεύθυνση email που έχουν δηλώσει καθώς επίσης ότι δέχονται την πολιτική απορρήτου του ιστότοπου.

4) Δώρα διαγωνισμού:
100 δωροεπιταγές αξίας 20€

5) Οι νικητές θα παραλάβουν το δώρο τους κατόπιν επικοινωνίας με τη Lingerie Center,στο email που δήλωσαν συμμετοχή στο διαγωνισμό.

6) Για την ανάδειξη των νικητών θα διεξαχθεί 1 κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρίας τη Δευτέρα 18/06/2018 στις 14:00μ.μ. και θα αναδειχτούν εκατό (100) νικητές.

7) Η Lingerie Center δικαιούται να ματαιώσει την κλήρωση ή να μεταβάλλει την ημερομηνία διεξαγωγής της.

8) Κατά την κλήρωση, θα αναδειχθούν και δέκα (10) αναπληρωματικοί νικητές, στους οποίους θα διατεθούν τα δώρα του διαγωνισμού σε περίπτωση που δεν θα παραληφθούν εγκαίρως ή δεν θα απονεμηθούν στον αρχικό νικητή λόγω ακύρωσης της συμμετοχής. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ‘Συμμετέχοντες’ δίνουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους για την ανωτέρω ανακοίνωση των ονομάτων τους.

9) Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από τους Διοργανωτές ως υπεύθυνους για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη μέσων, είτε από τους ίδιους, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσουν οι ίδιοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους για το σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως ισχύει, καθώς και για άλλους προωθητικούς σκοπούς, δηλαδή, για ενέργειες Marketing.

10)Αν οι νικητές του διαγωνισμού αρνηθούν το δώρο, ή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, ή αποβεί άκαρπη κάθε προσπάθεια ειδοποίησης τους έως και τις 30/06/018, το δώρο απονέμεται στον αναπληρωματικό νικητή.

11) Η συμμετοχή και τα δώρα είναι απολύτως προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Μοναδική υποχρέωση της Lingerie Center είναι η εξασφάλιση για το δώρο του νικητή που κέρδισε.

12) Οι ‘Συμμετέχοντες’ συμφωνούν ότι η Lingerie Center και οι μητρικές/θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες της εταιρείες, οι διαφημιστικές εταιρίες και εταιρίες προωθητικών ενεργειών που συνεργάζονται σ’ αυτή την προωθητική ενέργεια καθώς και όλα τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι δεν θα φέρουν καμία ευθύνη, άλλως απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τυχερού/νικητή για τυχόν τραυματισμό, απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή, κατοχή, κατάχρηση, ή χρήση ενός βραβείου, δώρου ή τμημάτων αυτών.

13)) Η Lingerie Center δικαιούται να μεταβάλει τους όρους του διαγωνισμού ή να τον ανακαλέσει, σε οποιοδήποτε χρόνο, με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της www.lingeriecenter.gr και στο www.facebook.com/Llngerie/. Η Lingerie Center διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με τη δική του κρίση, να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι αντιβαίνει στους επίσημους όρους και προϋποθέσεις της κλήρωσης ή βλάπτει την ορθή και αμερόληπτη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

14) Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων συμμετοχής, καθώς και την πολιτική απορρήτου του ιστότοπου.


Cart0
Το καλάθι σας είναι άδειο!